Friday, October 17, 2008

Ezrail

Qazviniye dashte mimorde Ezrail behesh mige vasiyat nadari?
Mige chera dola sho az zire farsh bardar.

No comments: