Friday, September 5, 2008

Khalkobi

Mikhastam esmeto roye ghalbam khalkobi konam, tarsidam tapeshe ghalbam azarat dahad...

Credit: Farshid

No comments: