Monday, July 7, 2008

Ghatrehaye Barun

Vaghti ke barun miyad say kon ghatrehaye baruno begiri,
Har chandta gerefti, to ounghadr mano dust dari,
Har chnandta ke nagerefti man ounghadr toro duset daram.

4 comments:

Anonymous said...

ye jok begam?
.
.
.
.
.
.
begam?
.
.
.
.
.
.
begam ya na?
.
.
.
.
.
.
bashe migam
.
.
.
.
.
jok
.
.
.
.
.
.
mikhay yeki digam begam?

Anonymous said...

hahahahahahahahahahahaahahahahahahahahhaahahahahahahahahahahahahahahah

Anonymous said...

kheili khande dar bod?
midonam joe toam hamintor vali az man bishtar....

Anonymous said...

kheili khande dar bod?
midonam joe toam hamintor vali az man bishtar....