Sunday, July 20, 2008

Cheraghe Rahnamai

3ta tork ba ham hamsaye budan. Har 30 sanie barghe yekishun miraft! Tahghigh mikonan mibinan az cheraghe rahnamai bargh dozdidan!

No comments: