Sunday, April 13, 2008

Ghahr Kardan...

Torke ba zanesh davash mishe ba ham ghahr boodan, ye kalameh ham ba ham harf nemizadan.

Shab ke torke miad khooneh, bara zanesh yaddasht mizareh ke: farda man kareh mohemi daram. mano saate 6 sobh az khab bidar kon.

Kholase mikhabeh, sobh ke az khab boland mishe mibineh saat 11, ye yadasht az zanesh balaye sareshe ke mige: boland sho dige martike khar. Saat shishe!

No comments: